Projekt Zdraví je program zaměřený na edukaci v oblasti zdravého životního stylu pro skupinu dětí, seniorů a pedagogických pracovníků. Zaměřuje se na koncepční a navazující vzdělávání jednotlivých skupin, kde je důraz kladen na zábavnost a odbornost programu. Kvalitu programu garantují akreditace MŠMT společně s odborným týmem pedagogických pracovníků. Programy jsou vytvářeny v rámci úzké spolupráce s odborníky jako jsou školy, pedagogové, psychologové, výživoví poradci, lékaři, nutriční specialisté, sociální pracovníci, seniorské domy atd.
Součástí programů, jsou i pohybové aktivity, které jsou vždy přizpůsobené pro danou skupinu cvičenců.

Projekt Zdraví dětem je zaměřený na boj s dětskou obezitou a poruchy příjmu potravy. Součástí projektu jsou i kurzy Zdravé školní klima, které si kladou za cíle nastartování či prohloubení pozitivní interakce mezi žáky v kolektivu a s třídním učitelem. Jedná se o přednášky, kurzy akreditované MŠMT, vytvořené za pomoci odborných pedagogických pracovníků pro danou oblast a určitou věkovou skupinu dětí a mládeže.
Při tvorbě přednášek jsme využili spolupráce s dětskými nutričními poradci, pedagogickými psychology, metodiky primární prevence, pedagogicko-psychologickými poradnami, učiteli z mateřských, základních a středních škol.
Součástí programu jsou i odborníci na tělovýchovu a sport.

Projekt Zdraví nás baví je zaměřený především na zdravý životní styl u seniorů. Program je koncipován jako volnočasová aktivita v domech pro seniory a seniorských klubech. Jedná se o přednášky, kurzy, semináře vytvořené za pomoci odborných pracovníků, kdy forma i obsah je přesně přizpůsoben pro danou skupinu klientů a jejich potřeby. Důraz je kladen na zábavnost a aktivní zapojení seniorů do seminářů. Program obsahuje mnoho praktických činností, které seniory pozitivně motivují k aktivnímu životu v rámci fyzických i psychických možností. Při tvorbě přednášek jsme využili spolupráce s odbornými pracovníky z center pro seniory, lékaři, sociálními pracovníky, nutričními specialisty a odborníky na rekondiční pohybové aktivity.

Projekt Mezi dvěma světy propojuje svět dětí se světem seniorů. Programy jsou zaměřené na vzájemné vzdělávání dětí z prvního stupně ZŠ a seniorů z domovů pro seniory. Témata jsou většinou z prvouky, nebo podobných předmětů. Jsou vybírána pedagogy a sociálními pracovníky tak, aby bylo možné zapojit seniory s jejich vzpomínkami a zkušenostmi. Děti získávají nové informace, objevují metody komunikace se seniory, poznávají nové emoce získané ze vztahu ve skupině. Senioři prožívají smyslovou aktivaci, emoce, prožitky a vztah seniora k dětem (ostatní mi naslouchají, jsem pořád užitečný, jsem pořád k něčemu). Cílem projektu je společné sbližování skupin seniorů s dětmi a boření generačních bariér.

Individuální práce s klienty na téma Zdravý životní styl. Naší prioritou je poradit klientům, jak se správně stravovat a jaké potraviny si vybírat. Provádíme odbornou analýzu těla na diagnostickém přístroji Inbody 230. Sestavujeme gramážní jídelníčky a pozitivně motivujeme klienty prostřednictvím pravidelných návštěv a měření. Ukazujeme, že pod pojmem „Zdravý životní styl“ se neskrývají pouze diety, pilulky a hubnoucí koktejly. Naše společnost není distributorem farmaceutických společností a nenabízí doplňky stravy. Našim cílem je naučit klienty, že jídlo není o strachu z tloušťky, ale o radosti ze života. Úspěch spatřujeme především v kladných referencích od našich klientů, kteří s námi změnili životní styl.

Představujeme Vám neziskové organizace ZkusToZdrave z.s. a ZkusToZdrave.CZ z.s. Hlavním posláním je zaměřit se na boj s dětskou obezitou, rizikové chování mládeže, poruchy příjmu potravy a vzdělávání seniorů na téma zdravý životní styl v každém věku v rámci volnočasových aktivit. Organizace dále nabízí sportovní programy pro děti a rekondiční a pohybové programy pro seniory. Spolupracujeme s domovi i kluby pro seniory.
ZkusToZdrave je držitelem ocenění Ministerstva zdravotnictví, akreditacemi Ministerstva školství a je realizátorem mnoha dotačních programů.
Programy těchto organizací jsou společným dílem nás, tedy
Mgr. Hany Kaňkové a Mgr. Jana Kaňky.